valor

diners-temps

Des de que l’home existeix sempre hi hagut formes de diners o intercanvi, així com persones amb afany de poder i diners. Pensem que els diners són només això, diners, i tenen el valor que nosaltres vulguem donar-l’hi. Els diners ens dónen mitjans per viure i per poder tenir bénsRead More →